ongthihuong
Kết nối 30
28/02/2018

Em là sinh viên nên được nghỉ Tết khá dài. Trươc đó thì em có làm CTV Freedoo tiết kiệm được 1 khoản tiền, em muốn đi du xuân một mình. Một điểm nào đó gần Hà Nội mà ít người đến thôi. Mọi người có biết nơi nào không chỉ cho em với.