nguyenthichung
Kết nối 16
28/02/2018

Ngoài lễ hội nhảy lửa ở Hoàng Phu Sì thì ở Tây Bắc còn lễ hội nhảy lửa nào khác không. Nhảy lửa ở Hoàng Phu Sì diễn ra vào mồng 1 đến mồng 3 Tết mà vừa rồi nhiều việc quá em chưa sắp xếp được thời gian đến.