dohuyhung
Kết nối 18
08/03/2018

Em đang làm CTV Freedoo, nhưng việc sử dụng landingpage để bán hàng với em hơi khó khăn. Em muốn tham gia học thêm 1 khóa về công cụ quảng cáo này để có thể làm việc tốt hơn, không chỉ bán được nhiều sim và gói cước mà còn phục vụ cho công việc sau này.