phamthihai
Kết nối 30
10/03/2018

Sau khi mua sim Freedoo thì mỗi tháng được cộng thêm 30k, vậy tháng đấy e không dùng hết số tiền này thì có được để sang tháng sau không?