hoangmaichi
Kết nối 16
11/03/2018

Em đang dùng sim Freedoo và muốn đăng kí gói Data R7 để sử dụng ở nước ngoài. Nhưng đã đăng kí rồi mà vẫn không được là sao? Ai biết chỉ cho em với.

damthihoa
11/03/2018

Có thể bạn chưa thực hiện đúng những quy định dành cho các thuê bao có đưng ký sử dụng dịch vụ Roaming chăng?
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG GÓI CƯỚC:

+ Chỉ sử dụng được gói Rx khi thuê bao đã đăng ký dịch vụ CVQT thành công. Soạn “DK CVQT” gửi 9123 hoặc “IR ON” gửi 9123 hoặc đăng ký qua đường link
http://vinaphone.com.vn/roaming/tratruoc#huongdan-tab.
+ Khi thuê bao trả trước đăng ký dịch vụ CVQT thành công, dịch vụ Data bị khóa mặc định. Thuê bao trả trước chỉ sử dụng được dịch vụ thoại, SMS. Thuê bao có nhu cầu sử dụng dịch vụ Data thì phải đăng ký gói Rx và được sử dụng trong phạm vi các hướng/mạng mà gói Rx quy định.
+ Khi thuê bao trả sau đăng ký dịch vụ CVQT thành công, dịch vụ Data được mở mặc định. Thuê bao có thể sử dụng data thông thường tính theo Blook 10KB+ 10KB hoặc dùng gói Rx.
+ Khi thuê bao về Việt Nam
+ Hủy dịch vụ CVQT hoặc mở lại dịch vụ Data trong nước thì thì gói Rx cũng hết hiệu lực và bị hủy

vyphu
11/03/2018

Liệu bạn đã thực hiện đúng với những hướng dẫn của họ chưa?