ngokimanh
Kết nối 36
11/03/2018

Em có một chút thắc mắc mong mọi người giải đáp giùm em. Trước đây 2 thàng em có đăng kí làm CTV FeeDoo, nhưng giờ em có việc và không muốn tiếp tục làm CTV FreeDoo nữa và muốn nhường tài khoản của em cho một người bạn của mình có được không?

tranthaidat
11/03/2018

Không được đâu bạn ạ, vì mỗi cộng tác viên chỉ có một mã tài khoản duy nhất, VNPT không cấp lại khi bạn làm mất và cũng không thực hiện việc chuyển đổi cho người khác. Nếu bạn của bạn muốn làm cộng tác viên cho Freedoo thì tốt nhất nên đăng ký một tài khoản mới bạn ạ.

hothihuong
12/03/2018

Mỗi người có một mã riêng mà bạn, tốt nhất bảo bạn của bạn đăng ký mọt mã mới thôi.