nguyenvanchien
Kết nối 18
11/03/2018

Em là CTV FreeDoo mới, em có thể làm gì để thu hút được nhiều đơn hàng về cho mình? Em nên sử dụng công cụ quảng cáo nào trên web FreeDoo là hiệu quả nhất?

truongngocanh
11/03/2018

Mình thấy trên này nhiều bạn công tác viên của Freedoo dùng landing page để hỗ trợ cho công việc tiếp thị sim và các gói cước của Freedoo tới khách hàng và các bạn ấy đã ít nhiều găt hái được những thành công. Bạn thử xem sao?