tranvanchien
Trẻ trung 51
11/03/2018

Nhiều người cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam mà không xác định rõ tư tưởng từ ngay bây giờ thì gay. Nhiều người sẽ ngủ quên trên chiến thắng và khi bắt vào guồng quay luyện tập sẽ không phát huy được hết khả năng của mình.