truongngocanh
Kết nối 24
11/03/2018

Món chả cá lã vọng là món mà mình thích nhất ở Hà Nội. Khi nào rảnh mình đều qua thử món này ở Giảng Võ Hà Nội. Quán này rất ngon, mọi người nên qua thử món này và sẽ thấy rằng không ở đâu làm được món cá ngon như vậy.