phamthitho
Kết nối 23
11/03/2018

Nghe mọi người nói trong Đà Lạt rất chặt chém du khách. Mọi người đi rồi thì cho em chút kinh nghiệm mà sắp tới là em đi rồi. Em cảm ơn