truongthihong
Kết nối 23
11/03/2018

Hôm trước em có thử xiên chả cá như trong phim Hàn Quốc nhưng rồi nhận ra không thể ăn được. Nó khá mặn và tanh cũng không chắc nữa.