dangchiencong
Tự tin 223
11/03/2018

Nhìn Hương Giang idol kiểu gì mình cũng thấy còn nét đàn ông trên mặt. Với lần phát ngôn về nghệ sĩ Trung Dân là mình đã mất cảm tình rồi. Có ai có suy nghĩ giống như mình không/