hoangmaichi
Kết nối 16
11/03/2018

Đà Lạt ngày xưa đẹp nên thơ là vậy. Bây giờ lại xảy ra đánh người chỉ vì không mua hàng thì thật làm xấu hổ bộ mặt Đà Lạt. Lúc nào khách hàng cũng phải lo nơm nớp có bị chặt chém hay không.