daothimai
Kết nối 20
12/03/2018

Đã nhiều lần đi thử cà phê trứng nhưng mình vẫn thấy ở Giảng là đẹp nhất. Không gian quán cổ kính và có nhiều cảnh đẹp.