dothihai
Trẻ trung 62
19/03/2018

Có ai như em không? Lúc nào cũng cảm thấy thiếu quần áo mặc. Trong khi đó tủ quần áo của em đã chật cứng rồi. Nhưng mỗi lần ra ngoài em đều không biết chọn gì. Thành ra tiền làm thêm em đều dành mua quần áo hết.