Gói cước FHappy của Freedoo xịn thực sự các bạn ạ, chưa thấy có 1 gói cước nào ưu đãi lớn như vậy