centric123
Phá cách 89750
08/11/2018

Việc sử dụng chung một loại điểm ưu đãi Vpoint giúp tối ưu hoá lợi ích của khách hàng, khi họ có thể sử dụng điểm tích luỹ tại cửa hàng này để thanh toán tại cửa hàng khác trong cùng cộng đồng liên kết (1 điểm Vpoint có giá trị quy đổi là 1.000 đồng). Tính tiện lợi trong thanh toán và sự ưu việt khi sử dụng điểm thưởng giúp thẻ tích điểm Vpoint nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.