VNPT-VinaPhone mong muốn thông qua chương trình này sẽ hiểu hơn những nhu cầu, đánh giá của khách hàng. VNPT-VinaPhone sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của khách hàng để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt hơn nữa.