Để nhận mã e-code, Hội viên đăng nhập vào ứng dụng VinaPhone Plus, truy cập mục “Quà tặng”, Chọn mục "Quà tặng từ VinaPhone" để nhận MÃ GRAB. Mã ưu đãi sẽ được gửi về máy điện thoại của Hội viên thông qua tin nhắn. Khi đặt dịch vụ qua ứng dụng Grab, Hội viên nhập MÃ GRAB đã nhận để hệ thống tự động giảm 30.000 đồng cho chuyến đi của khách hàng.