centric123
Phá cách 89750
08/01/2019

Ngoài GDS, các gói Gia đình GD0, GD2 và GD3 của VinaPhone cũng đang rất hút khách đăng ký. Các gói GD0, GD2 và GD3 có đường truyền Internet tương ứng 30Mbps, 40Mbps và 50Mbps, data chia sẻ 9GB, 12GB và 16GB, dành cho từ 6 đến 8 thành viên. Các thành viên còn được miễn phí gọi di động không giới hạn, miễn phí gọi cố định 500 phút/th, truyền hình MyTV Net và miễn phí F-Secure SAFE.