centric123
Phá cách 89750
08/01/2019

Cụ thể sau khi gọi 18001091:
- Bấm phím 1: Để báo khóa máy khẩn cấp, tìm hiểu thông tin về khuyến mãi, ưu đãi, chăm sóc khách hàng.
- Bấm phím 2: Để được hỗ trợ cách sử dụng sim thẻ và truy cập mạng Internet.
- Bấm phím 3: Để được hỗ trợ sản phẩm dịch vụ và chính sách chăm sóc khách hàng.
- Bấm phím 4: Hỗ trợ thông tin địa lý, điểm bán và các trung tâm kinh doanh.
- Bấm phím 5: Tư vấn về dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số.