jangjang
Kết nối 3
14/02/2019

Đà Lạt ngày xưa đẹp nên thơ là vậy. Bây giờ lại xảy ra đánh người chỉ vì không mua hàng thì thật làm xấu hổ bộ mặt Đà Lạt. Lúc nào khách hàng cũng phải lo nơm nớp có bị chặt chém hay không.