jangjang
Kết nối 3
12/03/2019

Chương trình diễn ra từ ngày 6/3 đến hết ngày 6/5/2019, áp dụng cho các thuê bao đang dùng mấy hỗ trợ 4G nhưng chưa hòa mạng SIM 4G VinaPhone và nhận được tin nhắn SMS thông báo từ hệ thống. Ngoài ra, các thuê bao kích hoạt eSIM lần đầu trong khoảng thời gian 11/3-6/5/2019 cũng sẽ được nhận ưu đãi này.