Để đăng ký dịch vụ Chuyển vùng quốc tế, thuê bao VinaPhone chỉ cần soạn DK CVQT gửi 9123 trước khi khởi hành. Để đăng ký thêm các gói Data, khách hàng soạn DK [Tên gói] gửi 9123 (ví dụ: DK R500 gửi 9123). Khách hàng cũng có thể mua gói trực tiếp tại website https://freedoo.vnpt.vn