nguyenanhtuyet
Kết nối
25/03/2019

Điều kiện ứng tiền:

- Thuê bao có thời gian hoạt động tối thiểu 3 tháng kể từ thời điểm kích hoạt và nhận được tin nhắn mời ứng tiền từ hệ thống với mức phí xác định.

- Thuê bao tiêu dùng TKC trong tháng trước đó ít nhất 15.000đ và trong hai tháng gần nhất thực hiện nạp tiền với mệnh giá tối thiểu 10.000đ.

- Nếu đã từng ứng tiền trước đó thì thuê bao phải đã hoàn trả đủ số tiền đã ứng và phí giao dịch của các phiên ứng tiền trước đó.