nguyenanhtuyet
Kết nối
25/03/2019

VinaPhone hiện đang dẫn đầu trong cuộc đua chuyển mạng giữ số khi là nhà mạng duy nhất có số thuê bao chuyển đến thành công nhiều hơn chuyển đi. Cụ thể, VinaPhone có lượng thuê bao đăng ký chuyển đến - chuyển đi lần lượt là 83.599 thuê bao và 55.598 thuê bao; và cũng là nhà mạng thành công nhất khi có số lượng thuê bao chuyển đến thành công nhiều hơn chuyển đi, tương ứng 62.829 thuê bao chuyển đến và 39.748 thuê bao chuyển đi. Như vậy, sau 4 tháng chính thức cung cấp dịch vụ MNP, VinaPhone đã tăng thêm được 23.081 thuê bao nhờ MNP.