caothimyxuyen
Tự tin 305
16/05/2019

Nhờ anh/chị kiểm tra giúp em đơn hàng Trả sau thuê bao: 0915 088 786 (số đang bị treo) khách hàng chọn số này, đã đăng ký và có mã xác thực gửi về tin nhắn
Tuy nhiên, khi khách hàng mang chứng minh ra điểm giao dịch, Giao dịch báo số thuê báo nhập sai chứng minh nhân dân (dù lúc nhập đăng ký số trả sau trên freedoo không hề có trường nhập chứng minh nhân dân)
anh/chị nào gặp trường hợp tương tự hỗ trợ, hướng dẫn em đăng ký sim với ạ.
cảm ơn nhiều