nguyensang
Kết nối
25/05/2019

Anh chị nên kiểm tra và xoá đi những số đã có người mua rồi. Ngồi cả ngày trời chọn được 1 số, khi chọn mua thì hỡi ơi. Hệ thống thông báo số đã có người mua. Quá nhọ luôn