tranluong
Kết nối
19/10/2019

HOÀN TẤT THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Số chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước của Bạn đã được đăng ký hoặc thuộc danh sách không được đăng ký làm CTV Freedoo.Nhu thế này là sao ạ

jangjang
30/10/2019

Nếu bạn là cán bộ của VNPT thì không được đăng ký làm CTV thì phải