Sao mình thấy gói Home On. Nhưng tạo và nhập thông tin khách hàng vào lại không nhận dc thông báo dc hay không nhỉ ?.

Mình cũng đang thắc mắc cái ý, sao bít để kiểm tra