truongthaovan
Kết nối 25
02/11/2017

hồng được hưởng của cộng tác viên là bao nhiêu?

tangthanhvan
03/11/2017

còn tùy thuộc vào mức bạn bán được ý,nhưng theo mình được biết là cộng tác viên được hưởng tối đa là 25 % đó bạn.