nguyenvanchien
Kết nối 18
02/11/2017

Cộng tác viên không có thẻ ATM ngân hàng để nhận tiền hoa hồng thì có nhận tiền mặt được không?

vothiha
03/11/2017

Hiện tại FreeDoo chưa áp dụng hình thức nhận tiền mặt hoa hồng đối với cộng tác viên không có thẻ ATM đâu bạn ạ.