truongthaovan
Kết nối 25
02/11/2017

Cộng tác viên có được đổi mã giới thiệu của mình được không?

phamthitho
03/11/2017

Theo như mình biết là không được đổi thì phải đó bạn. Mấy hôm trước mình đổi thử mà mất hết số điểm mình tích được huhu buồn quá đi,nên bạn đừng có đổi nha,mất hết điểm tichs,phí lắm đó.

thaivanmeo
06/11/2017

Không bạn nhé, nếu bạn muốn đổi mã giới thiệu thì những gì bạn tích lũy từ trước sẽ mất toàn bộ

baont138
10/11/2017

chuc mung em duoc 3 diem