Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhậptranvantunganh
Ngày sinh31/12/1995
Giới tính
Địa chỉ - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích