Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhậpphamtai2030
Ngày sinh20/02/1998
Giới tính
Địa chỉ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích