Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhậptrinhmauthin
Ngày sinh28/02/1988
Giới tính
Địa chỉ - Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích