Thông tin cá nhân
Tên đầy đủChưa có thông tin
Tên đăng nhậpluongthithanh1
Ngày sinh03/01/1976
Giới tính
Địa chỉ - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Quốc giaChưa có thông tin
Sở Thích